Lönsamhet genom hållbara värden

Mitt fokus är att jobba proaktivt med ledarutveckling och medarbetarskap. Jag vill främja och förebygga istället för att jobba reaktivt, och på så sätt undvika situationer där utmaningen blir svår och kostsam för både individen och organisationen.

Mina tjänster fokuserar på lönsamhet och långsiktig hållbarhet för företag och organisationer. För att nå ett bra resultat måste ledarskap och medarbetarskap gå hand i hand. Därför jobbar jag med ledord som helhet och hållbarhet.

Tjänsterna anpassas efter behovet i varje enskilt uppdrag. Flexibilitet, personligt bemötande och korta handläggningstider är viktiga principer. Mina metoder bygger alltid på kunskap, kompetens och beprövad erfarenhet. Kunden ska känna sig trygg med att jag levererar det vi kommit överens om.

 

Maria Nyberg
Beteendevetare/Organisationskonsult

Tjänster

Newmountain erbjuder ledar- och medarbetarutveckling inom ett flertal olika områden för företag och organisationer. Gemensamt för tjänsterna är att de rör sig inom det psykosociala arbetsområdet och omfattar insatser kopplade till värderingar, förhållningssätt, ledarskap och bemötande.

Coaching, handledning och stödsamtal

Här går vi in på individnivå med chefsstöd eller medarbetarstöd. Vi arbetar också med insatser på gruppnivå, i arbetsgrupper eller ledningsgrupper. Syftet är att utveckla arbetseffektiviteten kopplat till den egna prestationen – att kunna se beteendemönster och förstå konsekvenserna av dem, vinna en ökad självinsikt. Vi jobbar med utvecklingspotential och tittar på hur man kan förändra sina beteendemönster. Det kan också handla om grupper/individer som behöver stöd, krisbearbetning, i specifika arbetsrelaterade händelser och trauman.

Ledarskapscoachingen lägger fokus på chefens individuella utgångsläge och handlar ofta om ett ”hands-on perspektiv” med verksamheten som grund. Ofta använder vi Insights Discoverys material och utgår från deras personprofil i coachingen.

Vi kan även erbjuda stöd i olika situationer som uppstår i livet, till exempel skilsmässa, stress, sjukdom, tidigare trauman, relationsproblem, dåligt mående med mera, faktorer som på sikt påverkar individens arbetsinsats. Fokus ligger på att hitta ett hållbart förhållningssätt till sina utmaningar – ”balans i livet”.

Grupputveckling

Vi tar fram handlingsplaner och genomför kartläggningar med fokus på riktade insatser. Vi jobbar med gruppeffektivitet, konflikthantering och förändringsprocesser, allt för att optimera organisationen och individerna. Här handlar det ofta om att få en grupp att sträva mot gemensamma mål och visioner. Vi sätter fokus på det som kan påverkas.

Vi erbjuder även konflikt och krishantering.

 

 

Utbildning/Workshops

Vi erbjuder ett flertal utbildningar och workshops för företag och organisationer inom psykosocial arbetsmiljö, exempelvis inom kommunikation, presentationsteknik, ledarskap/organisation, personlig effektivitet, bemötande, svåra samtal, AFS 2015:4 och stress.

Vi har också utbildat studenter inom bland annat projektledning, organisation/ledarskap och entreprenörskap på olika YH-utbildningar såsom Key Account Manager, Inköp Supply Management och Produktionsutvecklare.

Varje utbildningsinsats skräddarsys och anpassas efter kundens önskemål.

Vill du veta mer om mina tjänster

Se alla nyheter

Aktuellt

Workshop -Självledarskap

Maria jobbar med IKEA AB i oktober och november Självledarskap i förändring Gör din actionplan!

Läs mer

Föreläsning kommunikation

Maria föreläser på IKEA Components i november Communication – From good to great!

Läs mer

Fyrarummaren

I november kör vi Fyrarummaren med Personalavdelningen på Ljungby kommun

Läs mer

Om Newmountain

Newmountain är en liten och flexibel organisation. Vi skräddarsyr varje insats efter kundens behov och kan leverera in en bred kunskap och erfarenhet i uppdragen. Med en bakgrund från såväl kommunal verksamhet som tillverkning/industri och företagshälsovård, erbjuder vi ett helhetsperspektiv som ökar möjligheterna till långsiktig hållbarhet och lönsamhet för kunden.

OM MARIA NYBERG

Maria Nyberg har arbetat som ledare och medarbetare inom både kommunal verksamhet och privat näringsliv. Genom åren har hon byggt upp en bred erfarenhet och ett helhetsperspektiv som hon använder för att skapa förtroende och bygga en plattform för långsiktig utveckling hos kunden.

Maria har en bakgrund som pedagog och rektor med personalansvar för drygt åttio medarbetare. Maria har också varit HR-specialist inom tillverkande industri och anställd som beteendevetare/organisationskonsult inom företagshälsovården.

Maria är coach, projektledare, samtalsterapeut, Insights Discovery-konsult, handledare och facilitator. Hon har kompletterat med kortare utbildningar inom MI, förändringsledning, samtalsmetodik, handledning, kris och krishantering samt ledarskap.

Värdefulla egenskaper hos Maria är kompetens i kombination med ett personligt och engagerat bemötande. Maria kombinerar enkelhet och värme med mod och tydlighet i sina uppdrag.

Newmountain startades av Maria 2007 med en vision om att skapa lönsamhet genom hållbara värden.

TIDIGARE MERITER

Newmountain har samarbetat med Arbetsförmedlingen inom deras tjänst jobbcoaching och hanterat över hundra klienter med goda resultat. Newmountain har varit godkänd leverantör för TSL-omställning med uppdrag från IF Metall, där vi arbetat med ett hundratal omställningar. Sedan 2010 är Newmountain även konsult inom företagshälsovård och har arbetat inom rehabområdet som koordinator i de olika processerna.

Kontakt

Newmountain AB
Att: Maria Nyberg
Stationsgatan, Garvaren plan 3,
341 60 Ljungby
070-593 06 59

info@newmountainab.se

 

 

Se alla referenser

Referenser

IKEA Fastigheter

Maria är en samarbetspartner med mycket bred kompetens vilket tydligt ses i resultaten av de uppdragen hon tar sig an Hon har lätt för

Läs mer

Region Kronoberg

”Maria är en engagerad och inspirerande förläsare som brinner för det hon gör Hon är kompetent, glad, uppmuntrande och positiv Hon har en tendens

Läs mer

Mjölby kommun

Maria arbetade som rektor hos oss via sitt företag Newmountain Hon var först inne som handledare när vi skulle skapa nya team på skolan

Läs mer

Coachcentrum

”In my opinion Maria Nyberg is an ambitious, intuitive and powerful coach With clients she is naturally grounded, listens well and is very creative

Läs mer

Volvo CE Braås

”Jag har haft förmånen att ha tillgång till Marias proffsiga support både på min förra och nuvarande arbetsplats Marias enkla, tydliga och konkreta stöd

Läs mer

PostNord Strålfors

”Jag har anlitat Maria när jag har behövt extern hjälp i min grupp Som chef behöver man stöd i vissa situationer och hjälp för

Läs mer

Ljungby kommun

“Presentationen var spot on! Tydliga förklaringar, mycket lärorikt och intressant!”

Deltagare workshop – Personlig effektivitet, grupputveckling
Ljungby kommun

Läs mer

IRC Ljungby

”Maria tjänstgör som extern lärare/konsult på IRC Yrkeshögskola i Ljungby Levererar på absolut bästa sätt och är mycket omtyckt av de studerande”

Pekka Pelkonen
Utbildningsledare
IRC Ljungby

Läs mer

Länsförsäkringar Skåne

”Maria möter alla individer med respekt och låter var och en förklara/berätta den egna upplevelsen av situationen Hon hjälper till med att få förståelse

Läs mer

Studenter på olika YH utbildningar

”Maria Nyberg är kunnig och flexibel”
”Maria Nyberg var en kanonutbildare och en mentor att ta med sig ut i livet”
”Marias föreläsningar var mycket bra,

Läs mer

Region Kronoberg

”I september 2016 hade ÖNH och hudkliniken i Region Kronoberg sin kick-off i Växjö All personal, cirka sjuttio personer, samlades för att under en

Läs mer

Cargotec Sweden AB

”Maria är en fantastisk resurs till vår verksamhet i chefsstöd, utbildning och individuellt samtalsstöd Hon har ett högt förtroende både från chefer och våra

Läs mer