Recharge and lead yourself

Maria genomför en föreläsning under temat Recharge and lead yourself” för Event teamet på IKEA of Sweden i december.

Diplomerad BAM Handledare (Bättre Arbetsmiljö)

Maria är nu diplomerad Handledare i BAM (Bättre Arbetsmiljö) utbildningar. Vill ni som företag vässa era arbetsmiljökunskaper och bygga en hållbar arbetsmiljö, välkomna att höra av er!

Insights Discovery

I augusti genomför Maria en workshop, ”Personlig Effektivitet”, på One Partner Group i Ljungby med Insights Discovery personprofiler som grund.

Projektledarutbildning på IRC Ljungby

I maj och juni genomför Maria en fyradagars utbildning i Projektledning på Idé och Resurscentrum i Ljungby inom ramen för Kompetens i Kronoberg.

Lead yourself in change

Under juni månad genomför Maria workshops på IKEA Components under temat ”Lead yourself in change” med Fyrarummaren och the Transition Curve som utgångspunkter.

Workshop -Självledarskap

Maria jobbar med IKEA AB i oktober och november. Självledarskap i förändring. Gör din actionplan!

Föreläsning kommunikation

Maria föreläser på IKEA Components i november. Communication – From good to great!

Fyrarummaren

I november kör vi Fyrarummaren med Personalavdelningen på Ljungby kommun.

Höst

September är på ingång och verksamheten rullar på i full fart. Samtal (coachande, stödjande, handledande och motiverande), workshops med Fyrarummaren och Insights Discovery som grund. Föreläsningar och utbildningar inom det psykosociala området (ledarskap, gruppdynamik, konflikt, förändring, OSA). Vi ska nog få hösten att gå utan att det blir drygt. Välkomna till en härlig höst!

Region Kronoberg

Utvecklingsdag med medarbetare på Ljungby lasarett. Värderingar, förhållningssätt och mål. Vi jobbar tillsammans, inte bara samtidigt.

Fyrarummaren

Fortsatt utbildning i ”Fyrarummaren”, Stockholm 16-17 maj.

Stress och självledarskap

Under våren kommer Maria att jobba med IKEA Communications inom området stress och självledarskap.

Gott Nytt År!

Newmountain önskar alla kunder och samarbetspartners ett riktigt Gott Nytt År! Tillsammans ser vi fram emot ett fantastiskt 2018. I år skänker vi ett bidrag till Barncancerfonden och deras viktiga arbete.

Hållbarhet och självledarskap

”Få det att funka”, hållbarhet och självledarskap. Vad kan man som individ och grupp jobba med? Vad kan man påverka och vilka aktiva val gör vi? Workshops i december och januari på IKEA CSC.

Fyrarummaren

Medicinavdelningen på Ljungby Lasarett kör Fyrarummaren i januari 2018. Introduktion samt Organisationsbarometern.

Stay Focused!

Maria föreläser om ”Stay focused” på IKEA Purchasing i december.

Fyrarummaren

Utvecklingsavdelningen på Ljungby kommun genomför Förändringens fyra rum under november och december.

Grupputveckling på Tylöhus

Heldag med Kontek Support i september. Grupputveckling med Insights Discoverys personprofiler som grund. Hur kan vi jobba tillsammans, förstå varandra, må bra och vara effektiva? Hur ser vår kommunikation ut?

Förändringens fyra rum

18-19 september påbörjar Maria certifiering i ”Fyrarummaren”, en teori om förändring, utveckling och stabilitet. Metoden och verktygen kan appliceras på individ, grupp och organisationsnivå.

Ledningsgruppsutveckling

Workshop med Kontek Lön Outsourcings ledningsgrupp i september.

Fortbildning

29-31 augusti uppdateras kunskaperna i Insights Discovery. Efterfrågan ökar, fler företag upptäcker fördelarna med en tydlig och gemensam grund för individer/grupper att utgå ifrån för att nå en ökad lönsamhet, ökad arbetsglädje och en god psykosocial arbetsmiljö.
Insights Discoverys personprofiler möjliggör ett utvecklingsarbete både inom personlig effektivitet, ledarskap, försäljning och grupputveckling.

Workshop/Föreläsning

I slutet på september genomför Maria en workshop/föreläsning för Kontek Support på Tylöhus i Halmstad.

Tillbaka efter semestern!

Efter en härlig ledighet är jag nu tillbaka och ser fram emot en spännande höst. Det stora temat under hösten kommer att handla om förändring och förändringsprocesser. Vad är det som händer när individer och grupper hamnar i förändringar som de oftast inte bestämt själva? Varför kan vissa människor hantera det på ett bättre sätt än andra? Hur ser de organisationer ut som framgångsrikt hanterar förändring, vilka perspektiv jobbar man utifrån? Vad betyder ledarskap och självinsikt för en hållbar förändring?

Newmountain kommer också att öppna upp för samtalsmottagning för privatpersoner under hösten, både när det gäller individuell coaching och relationscoaching. För mer information hör av er via kontaktformuläret på hemsidan!

Välkomna till en förändringsbenägen höst!

Föreläsning

Maria kör en stressföreläsning på IKEA IT i maj.

Utbildning

Presentationsteknik för Produktionsledare på Electrolux i maj.

Workshop

Workshop med ledningsgruppen på Outsourcing Kontek i juni.