Lönsamhet genom hållbara värden

Mitt fokus är att jobba proaktivt med ledarutveckling och medarbetarskap. Jag vill främja och förebygga istället för att jobba reaktivt, och på så sätt undvika situationer där utmaningen blir svår och kostsam för både individen och organisationen.

Mina tjänster fokuserar på lönsamhet och långsiktig hållbarhet för företag och organisationer. För att nå ett bra resultat måste ledarskap och medarbetarskap gå hand i hand. Därför jobbar jag med ledord som helhet och hållbarhet.

Tjänsterna anpassas efter behovet i varje enskilt uppdrag. Flexibilitet, personligt bemötande och korta handläggningstider är viktiga principer. Mina metoder bygger alltid på kunskap, kompetens och beprövad erfarenhet. Kunden ska känna sig trygg med att jag levererar det vi kommit överens om.

 

Maria Nyberg
Beteendevetare/Organisationskonsult

Tjänster

Newmountain erbjuder ledar- och medarbetarutveckling inom ett flertal olika områden för företag och organisationer. Gemensamt för tjänsterna är att de rör sig inom det psykosociala arbetsområdet och omfattar insatser kopplade till värderingar, förhållningssätt, ledarskap och bemötande.

Coaching, handledning och stödsamtal

Här går vi in på individnivå med chefsstöd eller medarbetarstöd. Vi arbetar också med insatser på gruppnivå, i arbetsgrupper eller ledningsgrupper. Syftet är att utveckla arbetseffektiviteten kopplat till den egna prestationen – att kunna se beteendemönster och förstå konsekvenserna av dem, vinna en ökad självinsikt. Vi jobbar med utvecklingspotential och tittar på hur man kan förändra sina beteendemönster. Det kan också handla om grupper/individer som behöver stöd, krisbearbetning, i specifika arbetsrelaterade händelser och trauman.

Ledarskapscoachingen lägger fokus på chefens individuella utgångsläge och handlar ofta om ett ”hands-on perspektiv” med verksamheten som grund. Ofta använder vi Insights Discoverys material och utgår från deras personprofil i coachingen.

Vi kan även erbjuda stöd i olika situationer som uppstår i livet, till exempel skilsmässa, stress, sjukdom, tidigare trauman, relationsproblem, dåligt mående med mera, faktorer som på sikt påverkar individens arbetsinsats. Fokus ligger på att hitta ett hållbart förhållningssätt till sina utmaningar – ”balans i livet”.

Grupputveckling

Vi tar fram handlingsplaner och genomför kartläggningar med fokus på riktade insatser. Vi jobbar med gruppeffektivitet, konflikthantering och förändringsprocesser, allt för att optimera organisationen och individerna. Här handlar det ofta om att få en grupp att sträva mot gemensamma mål och visioner. Vi sätter fokus på det som kan påverkas.

Vi erbjuder även konflikt och krishantering.

 

 

Utbildning/Workshops

Vi erbjuder ett flertal utbildningar och workshops för företag och organisationer inom psykosocial arbetsmiljö, exempelvis inom kommunikation, presentationsteknik, ledarskap/organisation, personlig effektivitet, bemötande, svåra samtal, AFS 2015:4 och stress.

Vi har också utbildat studenter inom bland annat projektledning, organisation/ledarskap och entreprenörskap på olika YH-utbildningar såsom Key Account Manager, Inköp Supply Management och Produktionsutvecklare.

Varje utbildningsinsats skräddarsys och anpassas efter kundens önskemål.

Vill du veta mer om mina tjänster

Se alla nyheter

Aktuellt

Recharge and lead yourself

Maria genomför en föreläsning under temat Recharge and lead yourself” för Event teamet på IKEA of Sweden i december.

Diplomerad BAM Handledare (Bättre Arbetsmiljö)

Maria är nu diplomerad Handledare i BAM (Bättre Arbetsmiljö) utbildningar. Vill ni som företag vässa era arbetsmiljökunskaper och bygga en hållbar arbetsmiljö, välkomna att höra av er!

Insights Discovery

I augusti genomför Maria en workshop, ”Personlig Effektivitet”, på One Partner Group i Ljungby med Insights Discovery personprofiler som grund.

Om Newmountain

Newmountain är en liten och flexibel organisation. Vi skräddarsyr varje insats efter kundens behov och kan leverera in en bred kunskap och erfarenhet i uppdragen. Med en bakgrund från såväl kommunal verksamhet som tillverkning/industri och företagshälsovård, erbjuder vi ett helhetsperspektiv som ökar möjligheterna till långsiktig hållbarhet och lönsamhet för kunden.

OM MARIA NYBERG

Maria Nyberg har arbetat som ledare och medarbetare inom både kommunal verksamhet och privat näringsliv. Genom åren har hon byggt upp en bred erfarenhet och ett helhetsperspektiv som hon använder för att skapa förtroende och bygga en plattform för långsiktig utveckling hos kunden.

Maria har en bakgrund som pedagog och rektor med personalansvar för drygt åttio medarbetare. Maria har också varit HR-specialist inom tillverkande industri och anställd som beteendevetare/organisationskonsult inom företagshälsovården.

Maria är coach, projektledare, samtalsterapeut, Insights Discovery-konsult, handledare och facilitator. Hon har kompletterat med kortare utbildningar inom MI, förändringsledning, samtalsmetodik, handledning, kris och krishantering samt ledarskap.

Värdefulla egenskaper hos Maria är kompetens i kombination med ett personligt och engagerat bemötande. Maria kombinerar enkelhet och värme med mod och tydlighet i sina uppdrag.

Newmountain startades av Maria 2007 med en vision om att skapa lönsamhet genom hållbara värden.

TIDIGARE MERITER

Newmountain har samarbetat med Arbetsförmedlingen inom deras tjänst jobbcoaching och hanterat över hundra klienter med goda resultat. Newmountain har varit godkänd leverantör för TSL-omställning med uppdrag från IF Metall, där vi arbetat med ett hundratal omställningar. Sedan 2010 är Newmountain även konsult inom företagshälsovård och har arbetat inom rehabområdet som koordinator i de olika processerna.

Kontakt

Newmountain AB
Att: Maria Nyberg
Stationsgatan, Garvaren plan 3,
341 60 Ljungby
070-593 06 59

info@newmountainab.se

 

 

Se alla referenser

Referenser

IRC Ljungby

”Maria tjänstgör som extern lärare/konsult på IRC Yrkeshögskola i Ljungby. Levererar på absolut bästa sätt och är mycket omtyckt av de studerande”

Pekka Pelkonen
Utbildningsledare
IRC Ljungby

Avonova Hälsa AB

”vonova Hälsa anlitar Maria som konsult till vår verksamhet i Älmhult. Som konsult för Avonova möter Maria kundanställda för att ge stöd och råd i utmaningar i arbetslivet samt handleder chefer och HR. Samarbetet med Maria fungerar mycket tillfredställande.”

Anna Jönsson,
Hälsocenterchef Älmhult/Helsingborg

Länsförsäkringar Skåne

”Maria möter alla individer med respekt och låter var och en förklara/berätta den egna upplevelsen av situationen. Hon hjälper till med att få förståelse för vad som hänt och framför allt för hur man ska jobba framåt. Hon skapar insikt i individens roll i konflikten.

Maria styr processen men låter individerna själva hitta verktyg för hur man ska förhålla sig till varandra och kunna arbeta tillsammans på ett professionellt sätt.

Tydlig uppföljning av hur man använder de verktyg som jobbats tagit fram. Respektfullt bemötande genom hela processen där båda parter känner sig lika värda”

Maria Höjer
HR specialist
Länsförsäkringar Skåne

Region Kronoberg

”Maria är en engagerad och inspirerande förläsare som brinner för det hon gör. Hon är kompetent, glad, uppmuntrande och positiv. Hon har en tendens att göra det svåra enkelt och för fram sitt budskap på ett tydligt och roligt sätt.

Maria gör det enkelt för åhörare att förstå olika personlighetstyper som man möter främst i yrkeslivet. Hon varvar teori med praktik och med sitt varma raka sätt för Maria fram sitt budskap och är mycket intressant att lyssna på. Hon ger sig i kast med stora som små dilemman och skapar perspektiv som leder till större insikt och förståelse gentemot varandra.”

Marie Karlsson
Avdelningschef | Medicinavdelning 2
Ljungby Lasarett
Region Kronoberg

Ljungby kommun

“Presentationen var spot on! Tydliga förklaringar, mycket lärorikt och intressant!”

Deltagare workshop – Personlig effektivitet, grupputveckling
Ljungby kommun

Projektledarutbildning

”Maria är en pedagogisk och inspirerande kursledare”

”Maria är en mycket kompetent lärare som blandar teori, gruppövningar och gruppdynamik på ett väldigt bra sätt.”

”Jag känner mig inspirerad och taggad att sätta igång med mina nya verktyg!”

Deltagare,
4-dagars Projektledarutbildning

Studenter på olika YH utbildningar

”Maria Nyberg är kunnig och flexibel”
”Maria Nyberg var en kanonutbildare och en mentor att ta med sig ut i livet”
”Marias föreläsningar var mycket bra, hon kan sitt ämne väl och lär ut på ett pedagogiskt sätt”
”Maria är en fantastisk människa som delar med sig på ett pedagogiskt och äkta sätt”

Studenter på olika YH utbildningar (KAM, Lager och Logistik, Inköp Supply Management m.fl)

Mjölby kommun

Maria arbetade som rektor hos oss via sitt företag Newmountain. Hon var först inne som handledare när vi skulle skapa nya team på skolan. Hon skapade direkt en god kontakt med lärarna och när vi fick ett vikariat som rektor var hon en naturlig kandidat.

Maria är en dialogskapande och handledande ledare. Vi är mycket nöjda med hennes insatser, både som handledare och som rektor.

Niclas Jacobsson
Förskolechef
Mjölby kommun

Volvo CE Braås

”Jag har haft förmånen att ha tillgång till Marias proffsiga support både på min förra och nuvarande arbetsplats. Marias enkla, tydliga och konkreta stöd och verktyg för att komma framåt i sin utveckling är alltid mycket uppskattat av våra medarbetare.”

Håkan Ljungqvist
HR Director
Volvo CE Braås

Region Kronoberg

”I september 2016 hade ÖNH och hudkliniken i Region Kronoberg sin kick-off i Växjö. All personal, cirka sjuttio personer, samlades för att under en halvdag ”workshopa” kring ämnet ”Bemötande”.

Organisationskonsult Maria Nyberg guidade gruppen genom förhållningssätt, självinsikt, attityder och professionalitet, allt för att inbjuda till nya tankesnurror och aha-upplevelser. Vi upplevde dagen som bra och givande och kan rekommendera Maria som föredragshållare”

Magnus Järvholm
Verksamhetschef Hudkliniken och ÖNH kliniken
Region Kronoberg

Snittbetyg på insatsen från deltagarna: 8,9/10

Idé & Resurs Centrum

”Maria är professionell och levererar till 100% och utvärderingarna från deltagarna är på högsta topp”

Carina Kronstedt,
VD Idé & Resurs Centrum

PostNord Strålfors

”Jag har anlitat Maria när jag har behövt extern hjälp i min grupp. Som chef behöver man stöd i vissa situationer och hjälp för att lossa på en del saker. Maria är väldigt erfaren och har varit ett bra bollplank och löst upp utmaningarna i gruppen på ett bra sätt. Jag kan verkligen rekommendera henne.”

Birgitta Gustavsson
Finance Manager
PostNord Strålfors

Electrolux Laundry Systems Sweden

”Jag har haft förmånen att ha Maria som leverantör hos flera arbetsgivare. I de olika uppdrag som hon utfört så har jag alltid varit lika tillfredsställd och belåten. Marias tillvägagångssätt vilar på en klar visad respekt och förståelse för situationen och dess individ/individer. Då hon är väldigt lyhörd så är hon snabb på att sätta sig in i kundens behov och situationsanpassa uppdraget. Ett samarbete som jag varmt rekommenderar.”

Jessika Ledin,
Employee & Industrial Relations and Resourcing Specialist

IKEA Components

”Maria blandar teori runt både fysiska om mentala processer hos människan med övningar som bjuder upp till egen reflektion för individen. Att detta görs i grupp gör att Maria också stöttar det kollektiva lärandet och ökar medvetenheten både hos individer och organisation. Genom hennes support har både organisationen och individerna fått stöd på förändringsresan”

Katarina Plantin,
Talent Manager, IKEA Components

Cargotec Sweden AB

”Maria är en fantastisk resurs till vår verksamhet i chefsstöd, utbildning och individuellt samtalsstöd. Hon har ett högt förtroende både från chefer och våra medarbetare. Då Maria tillgodosett våra högt ställda krav kan jag varmt rekommendera henne till liknande uppdrag”

Anna Gärdenskog
HR Generalist
Cargotec Sweden AB

IKEA Fastigheter

Maria är en samarbetspartner med mycket bred kompetens vilket tydligt ses i resultaten av de uppdragen hon tar sig an. Hon har lätt för att snabbt skapa en bild av behovet och situationsanpassar sig väl till de olika uppdragen/individerna på ett målfokuserat, effektivt och humant sätt. Maria är dessutom väldigt enkel och trevlig att samarbeta med.

Petra Flensburg
HR Manager
IKEA Fastigheter

Coachcentrum

”In my opinion Maria Nyberg is an ambitious, intuitive and powerful coach. With clients she is naturally grounded, listens well and is very creative in finding approaches and solutions that will support the client”.

Gunilla Lundqvist
ICF Associated Certified Coach
Coachcentrum